Мониторинг на ДАНС (2008)

01.06.2009

Настоящият доклад представя резултатите от едногодишно наблюдение на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Мониторингът се фокусира върху три аспекта от изграждането на ДАНС: институционален дизайн, публично възприятие и парламентарен контрол върху дейността й. Създаването на ДАНС се оценява като необходима и положителна стъпка в интеграцията на сектора за сигурност. Предвидените механизми за парламентарен контрол, макар и още не напълно приложени, са в съответствие с установените международни стандарти. Има, обаче, необходимост за допълнително изясняване на институционалния профил на ДАНС, а оттам и на основните й цели и задачи. По-конкретно, необходимо е да се изчисти неяснотата, свързана с това дали функциите на Агенцията са разследващи, разузнавателни и полицейски. РискМонитор защитава по-балансираната, дори консервативна гледна точка, че ДАНС трябва да се развива като разузнавателна институция. Нейните ресурси може вторично да бъдат предоставяни за борба с организираната престъпност и високата институционална корупция. Агенцията трябва да получи такъв мандат само под условието, че организираната престъпност се преценява като риск за националната сигурност, както и ако държавната политика срещу престъпността налага мобилизирането на допълнителни разузнавателни ресурси.

Рада Смедовска, Велизар Шаламанов, Даниел Смилов
2008-2009

Пълния текст на доклада може да прочетете тук.

Вашето мнение:
Коментари по темата: