Мониторинг на ДАНС (2010)

15.04.2011

Настоящият доклад е трето поредно издание на наблюдението на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), което Фондация „РискМонитор” осъществява всяка година от създаването на Агенцията. Целта на наблюдението е да опише развитието на Агенцията в три основни направления: институционално развитие, парламентарен контрол и публичен образ.

През 2010 г. ДАНС се развива като разузнавателна служба и продължава да се разделя с несвойствените си полицейски и разследващи функции от периода на създаването си. ДАНС подобрява отчетността си с представянето на Годишен доклад за дейността си и създава прецедент в практиката на разузнавателните служби.

Рада Смедовска-Тонева, Стойчо П. Стойчев, Светлана Георгиева

2011

Пълният текст на доклада.

Вашето мнение:
Коментари по темата: