Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

02.07.2012

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално изследване на Фондация „РискМонитор” показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява съществена роля за преодоляването на сериозните проблеми с организираната престъпност и корупцията, който обаче остава неизползван. Какви са основните предизвикателства пред парламента в тази сфера и по какъв начин могат да бъдат посрещнати:

Прочетете пълния текст на доклада.

Стойчо Стойчев

2012

 

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: