Национална стратегия срещу изпирането на пари

15.06.2011

Настоящият сборник съдържа първата Стратегия за противодействие на изпирането на пари, разработена в Република България, и изказванията, направени на кръглата маса, организирана за нейното публично представяне на 9 март 2011 г. в Министерски съвет. Инициативата за разработване на такава стратегия се явява естествено продължение на усилията на фондация РискМонитор по темата през последните няколко години. На свое редовно заседание от 24 август 2011 г. Министерският съвет прие предложения проект на Стратегията и създаде междуинституционална работна група, която да подготви План за действие, с който тя да бъде реализирана.

Свалете целия текст.

Вашето мнение:
Коментари по темата: