Ново изследване по проекта “Подобряване на методите за разследване и конфискация на имущество, свързано с трафик на хора”

13.03.2018

РискМонитор публикува изследването „Възможности за подобряване на разследването и конфискацията на имущество от трафик на хора чрез използване на интернет и отворени източници в България, Италия и Румъния“ по темата използване на интернет и отворени източници за разследване на трафик на хора и отнемане на незаконно придобито имущество. Докладът е базиран на интервюта с представители на прокуратурата, КОНПИ, съдии, следователи. Докладът е част от международно такова изследване, осъществявано в партньорските страни Румъния и Италия.

Прочетете целия доклад тук

Проект “Подобряване на методите за разследване и конфискация на имущество, свързано с трафик на хора” (HOME/2015/ISFP/AG/THBX/8444) е финансиран от Фонд Вътрешна сигурност-Полиция на Европейския съюз.

 

 

Вашето мнение:
Коментари по темата: