Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес

31.10.2011

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, интервюта и стенограми от международната конференция, проведена 28-30 май 2010 г. в Боровец, България.

Основна цел на конференцията бе да проучи присъщата и инструментална стойност на гражданското общество в борбата с организираната престъпност, като се фокусира върху нови тенденции в теоретичния анализ и развитието на превантивни политики. Вниманието бе насочено и към успешното управление на подобни политики с оглед на развитие на демокрацията, гарантиране на стабилност и укрепване на обществената сигурност.

Вижте целия сборник (на английски).

Вашето мнение:
Коментари по темата: