Относно дефинициите за организирана престъпност

15.01.2007

Георги Петрунов

Сп. "Разум", 1 брой, 2007 г.

Дефинирането на организираната престъпност не е лесна задача, защото не съществува универсална дефиниция, призната от различните изследователи. Броят на възможните определения е безкраен. Въпреки липсата на единна, общоприета дефиниция се установява, че съществуват известен брой характеристики, които се срещат по-често от други и може да се каже, че са показателни за този социален феномен.

Прочетете пълния текст на статията.

списание

Вашето мнение:
Коментари по темата: