Престъпленията по служба: защо е трудно да бъдат доказани

15.03.2011

Докладът обобщава резултатите от изследване върху механизмите за превенция и противодействие на правонарушенията на длъжностните лица по служба. Акцентът е поставен върху възможността длъжностните лица да носят наказателна отговорност в случай на извършено престъпление. Анализирани са практическите трудности при установяване и доказване на престъпленията по служба и по разкриване и санкциониране на виновните длъжностни лица и най-вече на тези по високите етажи на властта. Направени са препоръки за усъвършенстване на действащите механизми за контрол и санкциониране на длъжностните лица в посока към засилване на превенцията и повишаване на ефективността на правораздаването.

Докладът е публикуван със съдействието на Институт "Отворено общество" - София и Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Ралица Илкова

2011

Пълен текст на доклада.

Вашето мнение:
Коментари по темата: