Превземане на държавата чрез големи енергийни проект

15.02.2017

РискМонитор публикува своя доклад Превземане на държавата чрез големи енергийни проекти който представлява case study на Южен поток като пример за овладяване на държавата чрез голям енергиен проект. Изследването е част от проекта ENCAPTURE: Противодействие на процеси на пленяване на държавата в енергийния сектор с финансовата подкрепа на Think Tank Fund and the Balcan Trust for Democracy.

Този доклад е резултат от двугодишен изследователски проект, който проучва превземането на държавата чрез големи инфраструктурни проекти, с определен фокус върху случая с проекта за газопровод Южен поток. Докладът извежда политически препоръки, които ще помогнат да се предотврати и да се противодейства на превземането на държавата посредством енергийния сектор. Той посочва специфични проблеми или слабости в енергийната система, които улесняват системната корупция в сектора и изземването на ключови функции на държавното управление.
Българският енергиен сектор все още е силно централизиран и значителна част от енергийните активи все още са собственост на държавата. Липсата на ясна политика за сектора доведе до големи публични разходи за мащабни проекти със съмнителна икономическа или обществена стойност. Това лишава сектора от възможността да реагира адекватно на глобални, европейски и регионални тенденции в енергетиката. Стратегическата неопределеност е важна предпоставка за процесите на корупция и превземане, чиято цел е защитата на частни интереси и облагодетелстването на политически кръгове, близки до тях, вместо провеждането на обществено отговорни политики.
Политическите препоръки в доклада се отнасят главно до българския сектор, особено през призмата на превземането на държавата чрез Южен поток, но са релевантни и за други държави. Освен, че са благоприятна среда за превземане на държавата и корупция, централизацията и държавният монопол са противоположното на случващото се в сектора в световен мащаб. Българският енергиен сектор е структуриран и управляван по един остарял и неадекватен начин, което ще доведе единствено до неговото отслабване в бъдеще.
Докладът се опитва да разгледа този сектор без преобладаващите митове, които политиците използват, за да оправдаят мащабните проекти, централизацията и монополите в сектора не само от локална гледна точка. Вместо това, той взе под внимание редица локални, регионални, европейски и световни тенденции и се опита да разработи визия за българския енергиен сектор като част от тенденциите и промените, които го съставляват.
Докладът обрисува тази сложна картина, за да накара политиците и всички заинтересовани страни да видят различните аспекти на текущите политически подходи, довели най-малкото до неефективност на сектора. Това включва начини за противодействие на превземането на държавата в контекста на централизирания сектор, но в същото време предоставя и визия за този сектор, който се освобождава от тежестите чрез децентрализация, либерализация на пазара, алтернативни енергийни източници и по-голяма гъвкавост.
Основната теза на изследването и резултатите от него е, че гъвкавостта на търсенето и предлагането е единственият начин за постигане на енергийна сигурност и ефективност.

Можете да изтеглите доклада оттук

            
Вашето мнение:
Коментари по темата: