Публикация: Независим студентски мониторинг

14.05.2017

Настоящият текст представлява независимо студентско наблюдение върху някои от ключовите институции в секторите правосъдие и вътрешен ред. Анализът обхваща шест различни по характер държавни структури - МВР, ДАНС, ДАР, Специализирания наказателен съд и Специализираната прокуратура и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Неговата основна цел е да проследи изграждането и функционирането на тези институции в няколко аспекта: причините и начините на тяхното възникване, основните им функции, степента на отчетност и прозрачност, както и за упражняване на контрол върху тяхната дейност. Наблюдението е осъществено въз основа на работа с публично достъпни документи, което включва първично и вторично законодателство, парламентарни стенограми, академични разработки, медийни публикации и др.

Изтеглете цялата публикаци оттук

Вашето мнение:
Коментари по темата: