Рисковете за националната сигурност на България

06.03.2012

Капитал, 06 март, 2012 г.

Публикацията във вестник Капитал представя основни моменти от проекта на фондация РискМонитор "Towards a New Security Agenda: Bulgaria's Societal Risks for the Next Ten Years", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Живеем в свят на рискове, но какво е риск и кои са рисковете за България през следващите години? Каква да бъде стратегията за оценка и превенция на риска?

Прочетете целия текст:

  1. Идеята за риск
  2. Стефан Попов: Стратегии за национална сигурност
  3. Георги Ганев: Клубът на икономическите рискове
  4. Илиян Василeв: Оценка и управление на рисковете
  5. Юлиан Попов: Рисковете на енергийните предразсъдъци
  6. Петя Кабакчиева: Ниско образование и социални взривове
  7. Албена Стамболова: Маргинализация - рискове и сигурност
  8. Николай Янев: Невъзможните фондове на ЕС
  9. Васил Гарнизов: Регионални, здравни и демографски дисбаланси

Вашето мнение:
Коментари по темата: