Сборник "Изпиране на пари от трафик на хора"

15.07.2009

Сборникът "Изпиране на пари от трафик на хора" представя резултатите от конференция, организирана от фондация “РискМонитор” и Националната следствена служба. Конференцията стана възможна с подкрепата на Фонд “България” и се проведе на 7 април 2009 г. в София. С доклади в конференцията се включиха представители на: Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция “Национална сигурност”, Национална следствена служба, Върховна касационна прокуратура, Комисия за установяване на имущество,придобито от престъпна дейност, Национална комисия за борба с трафика на хора, Международна организация по миграция и фондация “РискМонитор”.

Вижте пълния текст на сборника тук.

Вашето мнение:
Коментари по темата: