Сборник материали по национална сигурност, тероризъм, контролиране на телефонна и компютърна комуникация

11.07.2016

Настоящият сборник събира материали, които са преведени от три специализирани наръчника за разследване, предназначени за обучение на американски прокурори и представители на други агенции към Департа¬мента по правосъдие на САЩ.
Сборникът е публикуван в рамките на проект „Специализирана прокура¬тура срещу организираната престъпност“, изпълняван от фондация „Риск¬Монитор“ с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България“. Ос¬новна цел на проекта беше повишаване капацитета за противодействие на организираната престъпност на българските специализирани прокура¬тури. В рамките на проекта бяха организирани поредица обучителни семи¬нари за специализираните прокурори и съдии с водещи лектори от САЩ и Европейския съюз.

Изтеглете сборника оттук

Вашето мнение:
Коментари по темата: