Секс-трафик и организирана престъпност в България

01.02.2010

Георги Петрунов

SGOC Newsletter, февруари 2010, том 9, брой 1

Българската организирана престъпност е успяла да завладее значителни сегменти от секс пазарите в Западна Европа, твърди Георги Петрунов в статия за февруарското издание на Standing Group on Organized Crime Newsletter. След 2007 г. трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е навлязъл в нова фаза от своето развитие, при която физическото насилие при набиране на жертвите почти изчезва и се утвърждават, т.нар. „меки” методи за набиране, а финансовите глоби се очертават като основното средство за контрол в престъпните организации. Опитите за оценка на явлението показват, че между 8 000 и 12 000 българки се експлоатират извън страната, като годишно генерират около 1 млрд. евро за организираната престъпност в България. Въпреки това правоохранителните органи много често разглеждат трафика на хора, като престъпление на отделни индивиди, а не на цели организации и не преследват генерираните средства, с което не успяват успешно да ограничат феномена.

Пълен текст на статията на английски.

Standing Group on Organized Crime

Вашето мнение:
Коментари по темата: