Сектор сигурност: U-turn!

29.07.2013

Стефан Попов

в-к "Труд", 29.07.2013

Провалът в сектора за сигурност, очевиден в контекста едно масово чувство за несправедливост, показва нуждата от спешен проект за реформа. Централно място в него е отредено на прокуратурата, независима и директно отговорна политически чрез вграждане в изпълнителната власт. Институтът на разследващия прокурор, който разполага с инструмента на специализирана структура за борба с организираната престъпност, ще има основна роля в опита за промяна на статуквото, стъпило върху срастване на държава, политика, бизнес и криминалност.

Пред лицето на институционален срив, причинен от високите степени на криминализация, изпълнението на публичен и прозрачен реформаторски проект в сектора за сигурност, е задължителна стъпка.

Прочетете цялата статия на Стефан Попов.

trud

Вашето мнение:
Коментари по темата: