Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия

15.10.2012

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за решаване на съпътстващите това явление проблеми.

Какви са факторите, които допринасят за ефективността на предложените мерки? Съществува ли "успешен модел" и кой е той? Има ли работещи механизми за интеграция на проституиращи лица, които могат да бъдат приложени в българските условия?

Повече по тези въпроси прочетете в текста на Кирил Миленов.

Вашето мнение:
Коментари по темата: