Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

19.12.2012

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Текстът представя подробна информация за структурата, правомощията, функциите и механизмите за институционално взаимодействие на тези органи.

Изследването бе проведено в рамките на проект "Върховенство на закона и организирана престъпност", финансиран от фондация "Америка за България".

Прочетете целия доклад.

Вашето мнение:
Коментари по темата: