ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията

25.10.2011

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, широко дискутирана, но слабо разбирана в българското общество. Поставеният въпросът е радикален, а отговорите, които може да получи, не са еднозначни. Тук е и значението на текста - да информира за цялата сложност на възможните решения, да отправи предизвикателство към общественото внимание.

В България проституцията е извънредно разпространена, над нивата в по-голямата част на Европа. Тя обаче не е и не може да бъде, “свободна професия”, тъй като се управлява над 90% от криминални мрежи. Предвид тези две условия, от една страна проституцията е станала значим социален проблем. В нея е въвлечен значителен брой лица, чийто живот остава лишен от индивидуален жизнен проект. От друга страна същите условия затрудняват директния отговор на въпроса за легализация и последваща регулация. Различните степени на легализация засягат пряко престъпните мрежи, които ще се окажат по-облагодетелствани отколко засегнатите лица. В светлината на общата картина решението на основния въпрос налага да се мисли за решения, които могат да бъдат взети само под условие, че нивата на организиран криминалитет в страната са много по-ниски от настоящите.

Публикацията е осъществена с подкрепата на Тръста за гражданско общество в централна и източна Европа.

Георги Петрунов; Албена Стамболова; Юлия Георгиева; Анна Любенова; Георги Ганев; Ралица Илкова; Наташа Добрева

2011

Вижте целия доклад.

Вашето мнение:
Коментари по темата: