Защита на еврофондовете в България

15.05.2011

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените в българското санкционно законодателство механизми за защита финансовите интереси на Европейския съюз.

С инициирането на сериозна, задълбочена и лишена от популизъм дискусия за усъвършенстване на обсъжданите санкционни механизми се цели да се допринесе съществено за подобряване качеството на законодателството в областта.

Ралица Илкова

2011

Пълен текст на доклада.

Вашето мнение:
Коментари по темата: