д-р Стефан Попов

Изпълнителен директор

stefan.popov@riskmonitor.bg


Стефан Попов (1957) е доктор по философия и социални науки от New School for Social Research, Ню Йорк (1996), и доктор на философските науки от СУ „Климент Охридски” (2015). Има едногодишни специализации по конституционна политика (Виена, 1994; Фрибург, Швейцария, 2003), международна сигурност (Вашингтон, 1999), публични политики (Виена, 2011-2012).


Автор е на Декарт и математизацията на света (Алтера, 2017), Атлантис: Дезинтеграция на политически тела (Обсидиан, 2016), Obiectum purum: Увод във феноменологията на Рене Декарт (Литературен вестник, 2015), двутомника Публичен процес. Статии (Сиела, 2015), Витгенщайн: Аналитика на мистическото (Алтера, 2008), Глобални режими за сигурност в ХХI век (Атлантически клуб, 2002).

Директор на „РискМонитор” (от 2007).
Програмен директор в Центъра за либерални стратегии (1996-2002). Председател на Настоятелството на Институт Отворено общество (2000-2006).