Oще Policy Breifs

Как е възможен Лясковец? 14 март 2014 в Лясковец се проведе акция на МВР. Нейната цел бе да “неутрализира” П...
Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР Рада Смедовска-Тонева Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценк...
Опасности пред честното провеждане на Парламентарни избори 2013 Стойчо П. Стойчев Липсата на професионализирана изборна администрация и регулация на изборната реги...
Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност Рада Смедовска-Тонева Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практика...

Контрол върху употребата на информация, придобита чрез специални разузнавателни средства

27.05.2011

Стойчо П. Стойчев

Огромната диспропорция в съотношението между одобрените искания за използване на СРС спрямо отхвърлените в полза на първите показва, че съществуващият механизъм за съдебен контрол е неефективен. Законът следва ясно да регламентира режима, по който съдилищата разрешават използването на СРС.

Очертава се необходимостта от корекции в механизмите за съдебен контрол, но и от разширено използване на възможностите на специализираната парламентарна покомисия.

Вижте целия текст на документа.