Oще Policy Breifs

Как е възможен Лясковец? 14 март 2014 в Лясковец се проведе акция на МВР. Нейната цел бе да “неутрализира” П...
Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР Рада Смедовска-Тонева Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценк...
Опасности пред честното провеждане на Парламентарни избори 2013 Стойчо П. Стойчев Липсата на професионализирана изборна администрация и регулация на изборната реги...
Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност Рада Смедовска-Тонева Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практика...

Парламентът като фактор в борбата с организираната престъпност

27.09.2011

Георги Д. Димитров, Румяна Коларова, Стойчо П.Стойчев

През последните десет години нуждата от ефективна борба с организираната престъпност и политическата корупция се превърна в най-очевидния социален и политически проблем на България. На дневен ред е въпросът: може ли в едно общество със систематична политическа корупция, засягаща устоите на политическата система, парламентът да бъде ефективен участник в провеждането на публични политики за борба с организираната престъпност и политическата корупция? Народното събрание e способно да играе съществена роля и на етапа на целеполагането, и на етапа на нормативното осигуряване, и на етапа цялостния публичен контрол върху ефективността на системата.

Вижте целия текст