Oще Policy Breifs

Как е възможен Лясковец? 14 март 2014 в Лясковец се проведе акция на МВР. Нейната цел бе да “неутрализира” П...
Борбата с корупцията или казано накратко - БОРКОР Рада Смедовска-Тонева Въпреки постоянното наблюдение на страната ни в рамките на механизма за оценк...
Опасности пред честното провеждане на Парламентарни избори 2013 Стойчо П. Стойчев Липсата на професионализирана изборна администрация и регулация на изборната реги...
Агентът под прикритие и борбата с организираната престъпност Рада Смедовска-Тонева Какво означава понятието “разрешена престъпност”? Това е практика...

Проблеми и перспективи пред Комисията за отнемане на имущество от престъпна дейност

26.07.2011

Стойчо П. Стойчев, Георги Петрунов, Александър Велев

Само за първите две години от своята дейност Комисията е внесла в съда 50% повече дела в сравнение с тези на прокуратурата по Закона за собствеността на гражданите от 1997 до 2005 г. Въпреки ръста в производствата, през последните пет години работата на Комисията и процесът по отнемане на имущество придобито от престъпна дейност срещнаха различни трудности. Те са свързани с публичния контрол, противоречивата съдебна практика и проблемите на административния капацитет. В такава посока следва да бъдат насочени и мерките за подобряване работата на този специализиран орган.

Вижте целия текст на документа.