Новини от РискМонитор

Заключителна среща по проект за превенция на трафика с цел трудова експлоатация 04.07.2016

На 30 юни 2016г. се проведе заключителна дискусия по проекта „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск.“ Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Изпълнява се от фондация РискМонитор в партньорство с Университета в Осло, Департамент по криминол...

Прочети повече
Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия 23.06.2016

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Целта на доклада е анализ на проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация в България....

Прочети повече
Дискусия върху превенцията на трафика на хора с цел трудова експлоатация 22.06.2016

На 30 юни 2016 г. от 10 ч. в Център за култура и дебат „Червената къща“ РискМонитор организира заключителна дискусия по проекта „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“.  Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Изпълнява се ...

Прочети повече
Семинар "Трафик на хора с цел трудова експлоатация" 05.04.2016

От 31 март до 2 април в Боровец се проведе семинар по темата трафик на хора с цел трудова експлоатация, организиран от фондация РискМонитор. Семинарът е част от проекта „Партньорство за успешни институционални практики за превенцията на трафика на хора и трудовата експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по Финансовия механизъм на ...

Прочети повече