Основни схеми за пране на пари от трафик на хора с цел сексуална експлоатация

10.07.2009

Настоящият доклад представя резултати от едногодишно изследване на изпирането на пари от трафик на хора от България с цел сексуална експлоатация. Основен акцент е поставен върху организацията на тази престъпна дейност и управлението на генерираните от нея средства. Представят се мащаба и развитието на този криминален и социален феномен в нашата страна. Направен е опит за определяне на годишния размер на средствата, които се генерират от българските трафиканти на хора. Изведени са основните актьори в трафика на хора с цел сексуална е ксплоатация, като е отделено особено внимание на най-значимия от тях престъпните организации и разпределението на печалбите в тях. Представени са основните схеми, които българските трафиканти използват, за да изпират парите от престъпната дейност и някои ефекти от използваните схеми. В заключение се представят основни проблеми в противодействието на трафика на хора и изпирането на пари и се очертават възможности за тяхното преодоляване. Акцент е поставен на необходимостта от използване на разследванията на изпирането на пари, като ефективен инструмент за достигане до върха на престъпните организации.

Георги Петрунов
2008-2009

Пълния текст на доклада може да прочетете тук.

Вашето мнение:
Коментари по темата: