Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

01.11.2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувствителен за България въпрос: може ли в едно общество със систематична политическа корупция, засягаща всички участници в политическата система и самите й принципи, именно институцията, която е средоточие на политическия живот, да бъде ефективен участник в провеждането на публични политики за борба с организираната престъпност и политическата корупция? Решението на уравнениено не е еднозначно. Авторите отчитат усилията на политическите партии, преминали границата от намерения към реални действия, но отправят и препоръки за подобряване работата на парламента в тази сфера: създаване на постоянна подкомисия към Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, насърчаване на професионализма, приемане на важни решения с консенсус между управляващи и опозиция и други.

Публикацията е направена с подкрепата на Open Society Foundations.

Георги Д. Димитров, Румяна Коларова, Стойчо П. Стойчев

2011

Прочетете целия доклад.

Вашето мнение:
Коментари по темата: