Oще Доклади

Изборният процес в България - основни дефицити и рискове

Настоящият доклад разглежда развитието на изборния процес в България през призмата на три основни...

Кметове на лизинг

В първата година от членството си в ЕС България изправи Съюза пред непознат за него феномен: този...

Изборният процес в България - основни дефицити и рискове

01.02.2012

Настоящият доклад разглежда развитието на изборния процес в България през призмата на три основни ракурса:

  • Аналитичен преглед на развитието на правилата за провеждане наизбори от 1990 година досега;
  • Емпирично изследване в три ключови за страната общини с оглед очертаването на основните рискове пред местните избори през 2011 година;
  • Анализ и обобщение на експертния поглед върху конкретния проблем „купуване на гласове” и предпоставящите го характеристики на българската среда.

Публикацията е осъществена с подкрепата на Международната организация на франкофонията

Прочетете целия текст на български Вижте изданието на френски език
French edition