Новини от РискМонитор

Заключителна конференция по проект TREES 18.07.2016

В Рим, на 14 юли 2016 г. се проведе заключителната среща по проекта TREES. На международния семинар присътваха представители на Италия, България, Македония, Словения, Албания и др. страни. В двe сесии бяха представени проблемите на незаконната дейност и корупцията в дървената индустрия и предизвикателствата, свързани с оценка на риска. Лекторите обобщиха резултатите от проучването, извършено в рам...

Прочети повече
Заключителна среща по проект за превенция на трафика с цел трудова експлоатация 01.07.2016

На 30 юни 2016 г. се проведе заключителна дискусия по проекта „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск.“ Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Изпълнява се от фондация РискМонитор в партньорство с Университета в Осло, Департамент по кримино...

Прочети повече
Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия 23.06.2016

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Целта на доклада е анализ на проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация...

Прочети повече
Сборник – дискусия върху „Границите на секретността“ 22.04.2016

Настоящата публикация представлява сборник от три отделни дискусии, които се проведоха в рамките на проект „Границите на секретността: регулация и контрол на сектора за сигурност”. Тази инициатива си постави за цел да осъществи наблюдение върху реформата в сектора за сигурност, както и да създаде механизъм за граждански контрол, насърчавайки участието на неправителствения сектор във фо...

Прочети повече