Новини от РискМонитор

Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество 29.06.2018

На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискацията на имущество от трафик на хора с използване на отворени данни. Конференцията беше организирана от координатора на проекта, ФридъмХаус в Букурещ, Румъния.  В събитието се включиха множество журналисти, прокурори, специалисти по отнемане на имущество. От страна на РискМонитор, партньор по пр...

Прочети повече
Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво 04.06.2018

В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА заедно с партньори от още четири европейски страни. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с е...

Прочети повече
Проект CIVILISC - Mониторинг и консултации в Албания, 23-26 май, 2018 г. 29.05.2018

В периода 23 и 26 май 2018 г. РискМонитор заедно с Института за демокрация и медиация (Тирана) проведоха консултации на организации в три града в Албания по проект CIVILISC. Посещенията бяха планирани като част от дейностите за изграждане на капацитет на граждански организации в малки населени места в страната. Целта на посещенията беше да се види изпълнението на втория кръг от финансирани проекти...

Прочети повече
Проект Интегра: Фотовойс, 16 май 21.05.2018

На 16 май 2018 в София, се проведе градска обиколка по три маршрута за интеграционния одит на София по проект ИНТЕГРА. Събраха се над 30 човека, които оценяваха индивидуално града по 3 списъка за проверка, и после около един час - час и половина направиха градска обиколка по маршрути и заснеха какво прави София град, приятелски настроен към чужденци, и какво не ни харесва и би трябвало да се подоб...

Прочети повече