Новини от РискМонитор

Капанът на (не) подвижността: мобилни хора срещу статични институции 26.05.2015

                     На 28 май 2015 Центърът за либерални стратегии и фондация РискМонитор представиха резултатите от изследваневърху деца и ученици, които пътуват за дълго с родителите си - мигранти. Теренното проучване е проведено в две силно засегнати от този феномен общини, Благоевград и Шу...

Прочети повече
Заключителна пресконференция по проект 18.05.2015

На 15 май 2014 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на изпирането на пари в Р. България и Югоизточна Европа“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати и възможностите за бъдещо разв...

Прочети повече
Първа официална среща по проекта TREES 01.10.2014

Първата официална среща на партьорите по изследователския проект, финансиран от Европейската комисия ще бъде проведена на 3 октомври в Годега ди Сант Урбано, Тервизо, Италия. Начинанието си поставя за цел да обедини усилията и да укрепи европейското законодателстви в борбата с нелегалната търговия с дървесина. То е планирано за период оф 20 месеца и насочено към засилване на анти-корупционните мер...

Прочети повече
Кръгли маси на тема превантивни мерки за борба с корупцията в Столична община 17.04.2014

На 15 и 16 април 2014 г. фондация РискМонитори Асоциация за развитие на София организираха две кръгли маси в Столична община по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“. В дискусиите взеха участие общински съветници, членове на три постоянни комисии към общината: Комисия по етика, граждански права, молби и жалби; Комисия за предотвратяване и установяване на кон...

Прочети повече