Новини от РискМонитор

Проект: Нов разказ за Европа: внасяне на повече единение в Европейския съюз 01.10.2018

Период на изпълнение: Септември 2018 г. – Октомври 2019 г. Евроскептицизмът, демократичният дефицит и ниската избирателна активност засягат всички страни от ЕС. В целия Европейски съюз станахме свидетели на широки протести или форми на активно гражданство, като се започне от протестите за върховенство на закона в Румъния и България, скорошния анти-популизъм и про-ЕС в Германия или движеният...

Прочети повече
Финална конференция по проект в CIVILISC - Тирана, Албания 17.09.2018

На 14 септември 2018г. в Тирана се проведе заключителната конференция на проекта CIVILISC – Инструменти на гражданското общество за противодействие на корупцията. Проектът е съвместна инициатива на Института за демокрация и медиация (Тирана) и фондация РискМонитор (София). Гости на конференцията бяха заместник-министърът на правосъдието в Албания, г-жа Водо, представителят на Европейската ко...

Прочети повече
Финална конференция по проект Трафик на хора и отнемане на имущество 29.06.2018

На 28 юни 2018 се проведе финалната конференция по проекта Подобряване на разследването и конфискацията на имущество от трафик на хора с използване на отворени данни. Конференцията беше организирана от координатора на проекта, ФридъмХаус в Букурещ, Румъния.  В събитието се включиха множество журналисти, прокурори, специалисти по отнемане на имущество. От страна на РискМонитор, партньор по пр...

Прочети повече
Наръчник за одит на интеграцията на граждани от трети страни на градско ниво 04.06.2018

В началото на 2018г. Асоциация за развитие на София и РискМонитор започнаха работа по проект ИНТЕГРА заедно с партньори от още четири европейски страни. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз. ИНТЕГРА цели да подобри процеса на интеграция на граждани от трети страни (ГТС) в България, Италия, Словакия, Хърватия и Чехия. Заедно с е...

Прочети повече