Новини от РискМонитор

Заключителна конференция по проект YOUTHACT 19.10.2015

От 15 до 17 октомври в Благоевград се проведе заключителната конференция по проект YOUTHACT – Общностни действия за превенция на трафика на младежи в риск (www.youthact.eu). Проектът се изпълнява от Център за либерални стратегии, фондация ЖАР и фондация РискМонитор. По време на конференцията бяха представени публични кампании и информационни материали за превенция на трафика на неправителств...

Прочети повече
Капанът на (не) подвижността: мобилни хора срещу статични институции 26.05.2015

                     На 28 май 2015 Центърът за либерални стратегии и фондация РискМонитор представиха резултатите от изследваневърху деца и ученици, които пътуват за дълго с родителите си - мигранти. Теренното проучване е проведено в две силно засегнати от този феномен общини, Благоевград и Шу...

Прочети повече
Заключителна пресконференция по проект 18.05.2015

На 15 май 2014 г. се проведе заключителна пресконференция по проект „Партньорство за подобряване на институционалния капацитет и политиките по превенцията и контрола на изпирането на пари в Р. България и Югоизточна Европа“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати и възможностите за бъдещо разв...

Прочети повече
Първа официална среща по проекта TREES 01.10.2014

Първата официална среща на партьорите по изследователския проект, финансиран от Европейската комисия ще бъде проведена на 3 октомври в Годега ди Сант Урбано, Тервизо, Италия. Начинанието си поставя за цел да обедини усилията и да укрепи европейското законодателстви в борбата с нелегалната търговия с дървесина. То е планирано за период оф 20 месеца и насочено към засилване на анти-корупционните мер...

Прочети повече