Новини от РискМонитор

Първа официална среща по проекта TREES 01.10.2014

Първата официална среща на партьорите по изследователския проект, финансиран от Европейската комисия ще бъде проведена на 3 октомври в Годега ди Сант Урбано, Тервизо, Италия. Начинанието си поставя за цел да обедини усилията и да укрепи европейското законодателстви в борбата с нелегалната търговия с дървесина. То е планирано за период оф 20 месеца и насочено към засилване на анти-корупционните мер...

Прочети повече
Кръгли маси на тема превантивни мерки за борба с корупцията в Столична община 17.04.2014

На 15 и 16 април 2014 г. фондация РискМонитори Асоциация за развитие на София организираха две кръгли маси в Столична община по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“. В дискусиите взеха участие общински съветници, членове на три постоянни комисии към общината: Комисия по етика, граждански права, молби и жалби; Комисия за предотвратяване и установяване на кон...

Прочети повече
Специализирани прокуратури срещу организираната престъпност 13.03.2014

РискМонитор започва изпълнението на проект „Специализирани прокуратури срещу организираната престъпност“, който се финансира от фондация „Америка за България“. Той е продължение на успешно реализирания проект „Върховенство на закона и организирана престъпност“, подкрепен от фондация „Америка за България", в рамките на който през периода 2012-2013 г. бяха о...

Прочети повече
Международни престъпни мрежи по югоизточната граница на ЕС 05.03.2014

Публикацията представя резултатите от проучване върху връзките и взаимодействията в четири криминални мрежи, развивали дейност от България в позицията й на югоизточна граница на ЕС. Използвани са данни от съдебни архиви и медии, обработени чрез мрежовия софтуер на Vortex Foundation. Начинанието е подкрепено от Think Tank Fund. Георги Петрунов: изследовател и автор Едуардо Салседо-Алба...

Прочети повече