Новини от РискМонитор

Кръгли маси на тема превантивни мерки за борба с корупцията в Столична община 17.04.2014

На 15 и 16 април 2014 г. фондация РискМонитори Асоциация за развитие на София организираха две кръгли маси в Столична община по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“. В дискусиите взеха участие общински съветници, членове на три постоянни комисии към общината: Комисия по етика, граждански права, молби и жалби; Комисия за предотвратяване и установяване на кон...

Прочети повече
Специализирани прокуратури срещу организираната престъпност 13.03.2014

РискМонитор започва изпълнението на проект „Специализирани прокуратури срещу организираната престъпност“, който се финансира от фондация „Америка за България“. Той е продължение на успешно реализирания проект „Върховенство на закона и организирана престъпност“, подкрепен от фондация „Америка за България", в рамките на който през периода 2012-2013 г. бяха о...

Прочети повече
Международни престъпни мрежи по югоизточната граница на ЕС 05.03.2014

Публикацията представя резултатите от проучване върху връзките и взаимодействията в четири криминални мрежи, развивали дейност от България в позицията й на югоизточна граница на ЕС. Използвани са данни от съдебни архиви и медии, обработени чрез мрежовия софтуер на Vortex Foundation. Начинанието е подкрепено от Think Tank Fund. Георги Петрунов: изследовател и автор Едуардо Салседо-Алба...

Прочети повече
Корупционната среда в Столична община: социологическо проучване 13.02.2014

Проучването е изпълнено в рамките на проект “Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“, в който партньори са Фондация РискМонитор, Асоциацията за развитие на София и MEPCO (Чехия). Целта на проучването е да очертае най-важните проблеми, пред които са изправени гражданите по отношение на корупционния риск в общината и да установи какво трябва да се промени по в начина, п...

Прочети повече