Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България

13.01.2010

(2010)
Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в България (Предприсъединителни и Структурни). Наблюдение на механизмите за контрол при управлението на фондовете от страна на държавното управление. Дейностите включват: изготвяне на доклад - анализ на препоръките от одити направени от национални и европейски власти, идентифициране на слабостите при функционирането на държавната администрация и изготвяне на анализ на хода на съдебните разследванията и дела свързани с измами с еврофондове.

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

Open Society Institute