Доклади

Национална сигурност в България: Рискове до 2020-2025 година 16.04.2013

Докладът обобщава резултатите от работата по проекта “Рискове за националната сигурност на България в следващите 10–15 години”. Проектът бе изпълнен от екип на РискМонитор, с фина...

Прочети повече
Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност 19.12.2012

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специализираните прокуратури в Албания, България, Испания, Италия, Сърбия и Франция. Текстът представя подробна информация за структур...

Прочети повече
Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия 15.10.2012

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за ре...

Прочети повече
Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията 02.07.2012

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations. Актуално изследване на Фондация „РискМонитор” показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява същест...

Прочети повече