Доклади

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011 29.06.2012

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения център за превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Той  създаден в края на 2010 г. като структура, натова...

Прочети повече
Политики срещу организираната престъпност на Балканите 02.03.2012

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, България, Хърватия и Сърбия. Експертният екип се е опитал да идентифицира сходствата и разликите между страните-членки на ЕС и кандида...

Прочети повече
Изборният процес в България - основни дефицити и рискове 01.02.2012

Настоящият доклад разглежда развитието на изборния процес в България през призмата на три основни ракурса: Аналитичен преглед на развитието на правилата за провеждане наизбори от 1990 година досега...

Прочети повече
Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие 22.11.2011

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на специални техники за разследване, каквито са разследванията чрез агенти под прикритие. Как българската правна система урежда фиг...

Прочети повече