Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията 02.07.2012

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations. Актуално изследване на Фондация „РискМонитор” показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява същест...

Прочети повече
ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011 29.06.2012

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения център за превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Той  създаден в края на 2010 г. като структура, натова...

Прочети повече
Политики срещу организираната престъпност на Балканите 02.03.2012

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, България, Хърватия и Сърбия. Експертният екип се е опитал да идентифицира сходствата и разликите между страните-членки на ЕС и кандида...

Прочети повече
Изборният процес в България - основни дефицити и рискове 01.02.2012

Настоящият доклад разглежда развитието на изборния процес в България през призмата на три основни ракурса: Аналитичен преглед на развитието на правилата за провеждане наизбори от 1990 година досега...

Прочети повече