Доклади

Изборният процес в България - основни дефицити и рискове 01.02.2012

Настоящият доклад разглежда развитието на изборния процес в България през призмата на три основни ракурса: Аналитичен преглед на развитието на правилата за провеждане наизбори от 1990 година досега...

Прочети повече
Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие 22.11.2011

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на специални техники за разследване, каквито са разследванията чрез агенти под прикритие. Как българската правна система урежда фиг...

Прочети повече
Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011 01.11.2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувствителен за България въпрос: може ли в едно общество със систематична политическа корупция, засягаща всички участници в политичес...

Прочети повече
Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес 31.10.2011

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, интервюта и стенограми от международната конференция, проведена 28-30 май 2010 г. в Боровец, България. Основна цел на конференцията...

Прочети повече