Правни изследвания

Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие 22.11.2011

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на специални техники за разследване, каквито са разследванията чрез агенти под прикритие. Как българската правна система урежда фигура...

Прочети повече
Защита на еврофондовете в България 15.05.2011

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените в българското санкционно законодателство механизми за защита финансовите интереси на Европейския съюз. С инициирането на сериозна, ...

Прочети повече
Престъпленията по служба: защо е трудно да бъдат доказани 15.03.2011

Докладът обобщава резултатите от изследване върху механизмите за превенция и противодействие на правонарушенията на длъжностните лица по служба. Акцентът е поставен върху възможността длъжностните лиц...

Прочети повече