Проституция и трафик на хора

Социални модели на интеграция на проституиращите в Швеция, Канада, България и Германия 15.10.2012

Настоящият доклад описва моделите на регулиране на проституцията в три държави, където темата е предмет на широк обществен дебат, а държавата неправителственият сектор полагат сериозни усилия за решав...

Прочети повече
ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията 25.10.2011

Докладът "ЗА и ПРОТИВ легализация на проституцията" разглежда тема, широко дискутирана, но слабо разбирана в българското общество. Поставеният въпросът е радикален, а отговорите, които може да получи,...

Прочети повече
Проституция и сексуална експлоатация в България 15.11.2010

Настоящият сборник е съставен от пет самостоятелни изследвания на проституцията и свързаната с нея сексуална експлоатация. Първият текст е посветен на организираната проституция в България и нейните к...

Прочети повече