Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда

29.01.2009

(2009-2010)

Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този проблем е идентифициран обаче, съдебната система е парализирана в борбата си с него. Проектът е насочен към подобряване методите на следователи и прокурори, прилагани в случаи, свързани с длъжностни престъпления и да им помогне да преодолеят институционални и професионални неизправности. Дейностите включват събиране на съдебни практики и решения, анализ на случаи с длъжностни престъпления, в които е оттеглено обвинението или е издадена оправдателна присъда, сравнително проучване на законодателството и практиките в Европейския съюз, изготвяне на наръчници и образователни материали, представяне на резултатите от проекта.

Водещ експерт: Ралица Илкова

Проектът се финансира от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe