Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност

28.01.2009

(2009-2010)

Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противодействие на сексуалната експлоатация на жени и деца. Проектът изследва явлението сексуална експлоатация в България и свързаната с него престъпна дейност, както и обществената реакция към тях. Ще бъде изготвен правен анализ на сексуалната експлоатация като форма на нарушаване на правата на човека и обща оценка на необходимостта от легализация на проституцията в България. Ще бъде изграждан препоръчителен модел за правна защита на жертвите.

Водещ експерт: Георги Петрунов

georgi.petrunov@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Фонда за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП.

European Economic Area Grants