Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Основни схеми за пране на пари, придобити от трафик на хора

30.01.2008

(2008 – 2009)

Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е един от основните източници за печалба на организираната престъпност. Изпирането на пари, придобити от подобна дейност, неизбежно се превръща в съществена задача за престъпния свят. Проектът изследва основни схеми, по които се перат пари с подобен източник, прави опит за изчисление на сумите, с които се измерва препраните средства и търси възможни решения за подобряване ефективността на противодействието на този вид престъпност.

Водещ експерт: Георги Петрунов

georgi.petrunov@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от Фонд България

USAID