Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Противодействие на изпирането на пари в България

28.01.2007

(2007 – 2008)

Противодействието на изпирането на пари е важен елемент за ограничаване на организираната престъпност и навлизането й в легалната финансова и икономическа система на държавата. Проектът изследва адекватността на политиките и законодателство в тази област, както и степента на тяхното прилагане в практиката. Изследват се конкретните мерки, предприети в България срещу прането на пари, и ефективността на сътрудничеството между различните държавни институции, отговорни за противодействието на това явление.

Водещ експерт: Георги Петрунов

georgi.petrunov@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia