Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Силата на тока

27.01.2009

(2009-2010)

Проектът изследва развитието на енергийния сектор в България през последните 20 г. Целта е чрез изследване на случаи с този особено важен сектор на българската икономика да се проследи сложното преплитане на легитимни публични и частни бизнес практики със сенчести, полу-легални и нелегални такива.

Водещ експерт: Иван Чалъков

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI - Sofia