Още проекти

Черната книга на българската корупция (2010-2011)Проектът поставя като основна цел събирането и систематизирането на информацията за знако...
Корупционни практики при управлението и усвояването на Еврофондовете в България (2010)Проектът е насочен към изследване на корупционните практики при усвояване на еврофондовете в Б...
Длъжностното престъпление и как да го докажем в съда (2009-2010) Длъжностното престъпление е най-разпространеният тип злоупотреба с власт. Откакто този ...
Сексуалната експлоатация в България: митове и действителност (2009-2010) Проектът е насочен към подпомаганe на публичните политики по предотвратяване и противод...

Стратегия за противодействие на изпирането на пари в България

24.01.2009

(2009-2010)

Проектът е насочен към осигуряване на гражданско участие в изготвянето на политики за противодействие на изпирането на пари и към укрепване на капацитета на българските институции за противодействие на този феномен. Предвижда се създаване на работна група, включваща експерти от гражданския сектор и основните държавни институции, която да разработи концепция за подобряване на политиките за противодействие на изпирането на пари в България.

Водещ експерт: Георги Петрунов

georgi.petrunov@riskmonitor.bg

Проектът се финансира от OSI - New York и Институт "Отворено общество" - София

OSI -Sofia