Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

Мониторинг на ДАНС (2008)

01.06.2009

Настоящият доклад представя резултатите от едногодишно наблюдение на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Мониторингът се фокусира върху три аспекта от изграждането на ДАНС: институционален дизайн, публично възприятие и парламентарен контрол върху дейността й. Създаването на ДАНС се оценява като необходима и положителна стъпка в интеграцията на сектора за сигурност. Предвидените механизми за парламентарен контрол, макар и още не напълно приложени, са в съответствие с установените международни стандарти. Има, обаче, необходимост за допълнително изясняване на институционалния профил на ДАНС, а оттам и на основните й цели и задачи. По-конкретно, необходимо е да се изчисти неяснотата, свързана с това дали функциите на Агенцията са разследващи, разузнавателни и полицейски. РискМонитор защитава по-балансираната, дори консервативна гледна точка, че ДАНС трябва да се развива като разузнавателна институция. Нейните ресурси може вторично да бъдат предоставяни за борба с организираната престъпност и високата институционална корупция. Агенцията трябва да получи такъв мандат само под условието, че организираната престъпност се преценява като риск за националната сигурност, както и ако държавната политика срещу престъпността налага мобилизирането на допълнителни разузнавателни ресурси.

Рада Смедовска, Велизар Шаламанов, Даниел Смилов

2008-2009

Пълния текст на доклада може да прочетете тук.