Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

Мониторинг на ДАНС (2009)

15.07.2010

Настоящият доклад представя наблюдението, което РискМонитор осъществи и през втората година от съществуването на Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС). Той отново обхваща три отделни тематични сфери – институционалният образ на ДАНС, общественото й възприятие и парламентарният контрол върху нейната дейност.
Въпреки сериозните дефекти при създаването на Агенцията, в края на изминалата година са направени съществени опити за отстраняване на недостатъците по отношение на институционалния й имидж. Положителна тенденция е премахването на дублиращите функции с МВР и въвеждането на парламентарен контрол. ДАНС обаче трябва да продължи да изчиства профила си и да се превърне в стриктно разузнавателна служба. Проблемно остава назначаването на служители на прикритие, тъй като сегашните нормативни правила създават риск от злоупотреби от страна на Агенцията. Препоръчва се също така и по-прозрачна политика при назначаването на нови служители на ДАНС.
Направен е и сериозен опит при отстраняването на дефектите и в парламентарния контрол. Българският опит вече отговаря на международните стандарти и добрите практики. Комисията обаче трябва оттук нататък да е по-активна, по–публична, да провежда по-чести проверки ad hoc на дейността на ДАНС. Необходимо е и произвеждането на специални доклади от страна на Комисията, за да се постигне нужния политически импакт.

Рада Смедовска, Момчил Методиев, Любослава Русева

2009-2010

Пълния текст на доклада може да прочетете тук.