Oще Доклади

Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations.

Актуално из...

ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения цен...

Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувс...

Гражданска конфискация в България (2005-2010)

Докладът обобщава резултатите от наблюдението върху дейността на Ком...

Мониторинг на ДАНС (2010)

15.04.2011

Настоящият доклад е трето поредно издание на наблюдението на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), което Фондация „РискМонитор” осъществява всяка година от създаването на Агенцията. Целта на наблюдението е да опише развитието на Агенцията в три основни направления: институционално развитие, парламентарен контрол и публичен образ.

През 2010 г. ДАНС се развива като разузнавателна служба и продължава да се разделя с несвойствените си полицейски и разследващи функции от периода на създаването си. ДАНС подобрява отчетността си с представянето на Годишен доклад за дейността си и създава прецедент в практиката на разузнавателните служби.

Рада Смедовска-Тонева, Стойчо П. Стойчев, Светлана Георгиева

2011

Пълният текст на доклада.