Oще Доклади

Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на...

Защита на еврофондовете в България

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените ...

Престъпленията по служба: защо е трудно да бъдат доказани

Докладът обобщава резултатите от изследване върху механизмите за пре...

Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие

22.11.2011

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на специални техники за разследване, каквито са разследванията чрез агенти под прикритие. Как българската правна система урежда фигурата на служителя под прикритие? Какви са предимствата и недостатъците  на този оперативен способ? Какво е неговото практическо приложение? На тези въпроси отговаря текстът на Рада Смедовска-Тонева. Публикацията е резултат от изследване, проведено с подкрепата на Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Прочетете целия доклад.

Рада Смедовска-Тонева

2011