Oще Доклади

Специални методи за борба с организираната престъпност - Агенти под прикритие

Съвременните форми на организирана престъпност налагат употребата на...

Защита на еврофондовете в България

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените ...

Престъпленията по служба: защо е трудно да бъдат доказани

Докладът обобщава резултатите от изследване върху механизмите за пре...

Защита на еврофондовете в България

15.05.2011

Докладът отразява резултатите от изследване, посветено на уредените в българското санкционно законодателство механизми за защита финансовите интереси на Европейския съюз.

С инициирането на сериозна, задълбочена и лишена от популизъм дискусия за усъвършенстване на обсъжданите санкционни механизми се цели да се допринесе съществено за подобряване качеството на законодателството в областта.

Ралица Илкова

2011

Пълен текст на доклада.