Новини от РискМонитор

Проект „Борба с организираната престъпност“ 01.09.2016

Фондация „РискМонитор“ започва изпълнение на проект „Борба с организираната престъпност“, финансиран от фондация „Америка за България“. Проектът е продължение на успешно реализираните проекти  „Върховенство на закона и организирана престъпност“ и „Специализирана прокуратура срещу организираната престъпност“, в рамките на които бяха о...

Прочети повече
Заключителна конференция по проект TREES 14.07.2016

В Рим, на 14 юли 2016 г. се проведе заключителната среща по проекта TREES. На международния семинар присътваха представители на Италия, България, Македония, Словения, Албания и др. страни. В двe сесии бяха представени проблемите на незаконната дейност и корупцията в дървената индустрия и предизвикателствата, свързани с оценка на риска. Лекторите обобщиха резултатите от проучването, извършено в рам...

Прочети повече
Заключителна среща по проект за превенция на трафика с цел трудова експлоатация 04.07.2016

На 30 юни 2016г. се проведе заключителна дискусия по проекта „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск.“ Проектът е финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Изпълнява се от фондация РискМонитор в партньорство с Университета в Осло, Департамент по криминол...

Прочети повече
Противодействие и превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация в България и Норвегия 23.06.2016

Настоящият доклад е изработен в рамките на проект „Партньорство за успешни институционални практики за превенция на трафика на хора и трудова експлоатация на младежи в риск“, финансиран от Фонда за двустранни отношения на национално ниво (ФДОНН)  по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Целта на доклада е анализ на проблемите, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация в България....

Прочети повече