Новини от РискМонитор

РискМонитор е домакин на албански НПО по програма за обмяна на опит 03.07.2017

  Фондация "РискМонитор" организира учебно посещение на 11 албански неправителствени организации от 28 до 30 юни 2017 г. Учебното посещение е една от дейностите в рамките на проекта CIVILISC, съвместна инициатива на Института за демокрация и медиация (IDM), Албания и РискМонитор. Представителите на албанските организации идват от градовете в южната част на страната (Дурaс, Вльора, Елбасан, К...

Прочети повече
ПРОЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО, СВЪРЗАНО С ТРАФИК НА ХОРА 15.03.2017

Проектът се изпълнява от 3 организации, с координатор фондация Фридъм Хаус от Румъния, фондация РискМонитор от България, и Центърът за изследване на престъпността, Италия. Проектът е съ-финансиран от програма Internal Security Fund-Police на ГД Вътрешни работи и миграция на ЕК.  Основната цел на проекта е да се подобри капацитета на магистратите и полицейските служби в страните-партньори в р...

Прочети повече
Проект: Превенция на корупция и превземане на държавата в държавните фирми 02.01.2017

                Период на проекта: Януари 2016 – Декември 2017Проектът предлага иновативен и задълбочен подход за оценка на рисковете от т.нар. “овладяване” на държавата (state capture) и наличие на корупционни практики в един специфичен сектор - държавните предприятия в четири страни-членки на ЕС – Румъния, Бъ...

Прочети повече
Финален доклад по проекта TREES 01.12.2016

Излезе финалният доклад по проекта TREES на български език. Тази публикация представя резултатите от проекта TREES и съдържа обобщен анализ на основните проблеми по темата. Разделена е на 3 части. Първата разглежда феномена на незаконната сеч и връзката му с корупцията. Втората се занимава с рисковете от корупция в горския сектор в Европа. Третата има за цел да представи основни положения и препор...

Прочети повече