Институционален мониторинг

Проблеми и перспективи пред училищното образование: Оценка на политиките финансирани от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 01.08.2014

Настоящият доклад представя преглед на политиките в сферата на училищното образование, финансирани със средствата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013 г.” ...

Прочети повече
Народното събрание като Policy Maker в борбата с организираната престъпност и корупцията 02.07.2012

Публикацията е осъществена с подкрепата на Open Society Foundations. Актуално изследване на Фондация „РискМонитор” показва, че Народното събрание разполага с потенциал да изпълнява същес...

Прочети повече
ДАНС и БОРКОР - мониторинг 2011 29.06.2012

В настоящия доклад РискМонитор отделя внимание на новосъздадения център за превенция на корупцията и организираната престъпност (БОРКОР). Той  създаден в края на 2010 г. като структура, натоварен...

Прочети повече
Роля на народното събрание в борбата с организираната престъпност и корупцията 2001-2011 01.11.2011

Докладът на фондация "РискМонитор" се опитва да даде отговор на чувствителен за България въпрос: може ли в едно общество със систематична политическа корупция, засягаща всички участници в политическат...

Прочети повече