Институционален мониторинг

Мониторинг на ДАНС (2010) 15.04.2011

Настоящият доклад е трето поредно издание на наблюдението на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), което Фондация „РискМонитор” осъществява всяка година от създаванет...

Прочети повече
Мониторинг на ДАНС (2009) 15.07.2010

Настоящият доклад представя наблюдението, което РискМонитор осъществи и през втората година от съществуването на Държавна агенция „Национална сигурност (ДАНС). Той отново обхваща три отделни тем...

Прочети повече
Мониторинг на ДАНС (2008) 01.06.2009

Настоящият доклад представя резултатите от едногодишно наблюдение на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС). Мониторингът се фокусира върху три аспекта от изграждан...

Прочети повече
1 2 Следваща