Oще Доклади

Специализирани прокуратури за разследване на организирана престъпност

Публикацията отразява резултатите от сравнително изследване на специ...

Политики срещу организираната престъпност на Балканите

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, Бълга...

Организирана престъпност, гражданско общество и политически процес

Настоящото издание от серията на РискМонитор представя доклади, инте...

Политики срещу организираната престъпност на Балканите

02.03.2012

Изследването прави преглед на опита в четири страни - Албания, България, Хърватия и Сърбия. Експертният екип се е опитал да идентифицира сходствата и разликите между страните-членки на ЕС и кандидатите за членство. Фокусът на проекта е върху описанието на институциите, заети с работа срещу организираната престъпност и техните основни функции.

Публикацията е осъществена с подкрепата на Balkan Trust for Democracy.

Свалете целия доклад (на английски).

Александър Фатич, Далибор Долежал, Рада Смедовска-Тонева, Бесник Бакиу

2011